Kniha

Ženy Bohom pobozkané


je zbierkou príbehov 24 žien zo Slovenska a z Českej republiky, ktoré sa oslobodili spod ťažoby minulosti, otvorili zdroj svojej lásky a dali priechod slobodnej tvorbe. Sú to ženy tvoriace a pracujúce s hlasom, tancom, umením, tiež ženy sprievodkyne v oblasti intimity, sexuality, vzťahov, pôrodov, ale aj vedmy a terapeutky, no v prvom rade dcéry, priateľky, matky a partnerky. Každá z nich odhaľuje svoju cestu a zdieľa kúsky mozaiky svojej duše, aby podporila a inšpirovala ostatné.

Počas jedného roka som cestovala po Slovensku a Česku od ženy k žene a snažila sa pomocou fotografie zachytiť ich éterickosť, múdrosť a silu, podstatu ich poslania a krásu ich duše.

Lia Paugsch

Cieľom knihy bolo, aby ste v nej mohli objaviť ženské vzory, ktoré vás budú inšpirovať na vašej vlastnej ceste k jedinečnosti. Príbehy v knihe búrajú staré dogmy a predsudky. Všetky poznáme názory, ktoré žene určujú, čo by mala a nemala robiť, aká by mala a nemala byť. Vzorce, ktoré nás zväzujú a držia ďaleko od intuície, spontánnosti a vášne pre život. Táto kniha vám chce ukázať, že tá pravá cesta ide cez prijatie samej seba.


Autor: Martina Mab Junga a kolektív

Obrázok na obálke: Jaroslava Antalová Ráčayová

Fotografie: Lia Paugsch Art

Zalomenie a grafika: Lórant Paugsch

Vydavateľ: Alter-Nativa o.z.

Rok vydania: 2020

Počet strán: 456

ISBN: 978-80-9995-100-7

EAN: 9788099951007


Kniha vyšla v náklade 1000 kusov a momentálne je vypredaná.

Povedali o knihe

Povedali o knihe

Radka Tara Svobodová

Radka Tara Svobodová

Inspirující, hluboké a autentické výpovědi žen, které žijí svoji přirozenost a otevírají svá srdce Bohu. Jsou živým důkazem toho, že až tolik nezáleží na okolnostech našeho života, jako spíš na tom, jaký postoj k nim zaujmeme. Jestliže si dovolíme kráčet po své cestě s pokorou a ve jménu lásky snášet světská příkoří i požehnání, potom všichni bez rozdílu máme šanci otevřít se vlastním darům a stát se tvůrci vlastního života.

01 / 03
01 / 03